Programska shema

Festival ima tri ulična prizorišča poimenovana Tkalka, Slovenka in Štajerka. Prizorišča so označena s preprogo oz. tepihom, v slogu uličnega nastopanja. V času nastopa ima kantavtor pred seboj klobuk, ki je namenjen za prostovoljne prispevke mimoidočih. Znesek od prispevkov na ulici (oz. kar pade v klobuk) v celoti pripada kantavtorju kot honorar.

Nastopijo trije kantavtorji na dan, ki svoj nastop začnejo ob istem času, vsak na svojem prizorišču. Kantavtor nastopa na posameznem prizorišču 25 minut. Po tem času gre na naslednje prizorišče, kjer se postopek ponovi. Gibanje med prizorišči je zamišljeno v krogu, v smeri urinega kazalca. Kantavtor zaključi svoj nastop na tretjem prizorišču. Na vseh prizoriščih ima skupno na razpolago 1 uro in 15 minut časa za svoj program.

Večerni program za leto 2021 odpade zaradi omejitve druženja in zbiranja večjega števila ljudi in pogojev, ki bi negativno vplivali na uživanje dogodka z vidika obiskovalcev.

1. September 2021

URA / ODER ŠTAJERKA TKALKA SLOVENKA
11:00 - 11:25 MATIJA BOLČINA (SLO) URŠKA VIDENŠEK (SLO) JAN INKRET (SLO)
11:45 - 12:10 JAN INKRET (SLO) MATIJA BOLČINA (SLO) URŠKA VIDENŠEK (SLO)
12:30 - 12:55 URŠKA VIDENŠEK (SLO) JAN INKRET (SLO) MATIJA BOLČINA (SLO)