Kontakt

FESTIVAL S.O.S. MARIBOR

Organizator:
Društvo KUD SOS
Aškerčeva ulica 16

2000 Maribor
SI-Slovenija
e-mail: sosmaribor@gmail.com

Send us an e-mail

Your Name:

Your e-mail:

Your message to: sosmaribor@gmail.com