01. september 2017

URA / ODER ŠTAJERKA TKALKA SLOVENKA
11:00 - 11:25 ANDREJ ČERNELČ JAKOB KOBAL RUDA - Andrej Boštjančič
11:45 - 12:10 RUDA - Andrej Boštjančič ANDREJ ČERNELČ JAKOB KOBAL
12:30 - 12:55 JAKOB KOBAL RUDA - Andrej Boštjančič ANDREJ ČERNELČ
19:00 - 22.00 VEČERNA PRIREDITEV    

 

VEČERNI PROGRAM

PRIZORIŠČE ŠTAJERKA,Vetrinjska ul. 30, Maribor:

19:15 - 20:00 JAKOB KOBAL
20:15 - 21:00 ANDREJ ČERNELČ
21:15 - 22:00 RUDA - Andrej Boštjančič
22:00 - zaključek prireditve

 

 

PROGRAM

NASTOPAJOČI

PRIZORIŠČA

POKROVITELJI