Namen festivala S.O.S. Maribor je:

- širiti ulično kulturo in vzpodbujati avtorsko glasbo
- z glasbo popestriti dogajanje na mestnih ulicah in promovirati kantavtorje
- krepiti sodelovanje med kulturnimi izvajalci in mesti
- razvijati kreativnost in kulturni turizem
- dostopnost vsakomur in vključitev vseh družbenih skupin
- zgraditi prijaznejšo podobo mesta Maribor in doprinos večji prepoznavnosti

PROGRAM

NASTOPAJOČI

PRIZORIŠČA